ข่าวเด่นประจำวัน

เปิดข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ต.ค.นี้ จับตา “อบต.ตันหยงลุโละ” มี “อดีตนายกฯ-กำนัน”กับผู้สมัครอีก 2 รายลงแข่งขัน ส่วน “เตราะบอน” ยกระดับเป็น “เทศบาลตำบล” แล้ว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หมดวาระลงพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกัน 82 แห่ง และเทศบาลตำบลอีก 1 แห่ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ การเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายพื้นที่ที่แข่งขันกันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Local02

          เริ่มจากเขตการเลือกตั้ง “อบต.ตันหยงลุโละ” อ.เมือง จ.ปัตตานี อบต.ขนาดใหญ่ใกล้เขตเมืองปัตตานี ที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวหลายแห่ง เขตนี้มีผู้สมัครนายก อบต.ถึง 4 คน รวมทั้ง “นายแวหะมะนาวี มะรอแม” อดีต นายก อบต.ตันหยงลุโละที่เพิ่งหมดวาระด้วย โดยครั้งนี้ได้เบอร์ 3 ส่วนเบอร์ 1 “นายมะตอเฮ เจ๊ะแต” เบอร์ 2 “นายมะรอยี อูเซ็ง” เบอร์ 4 นั้น เป็นอดีตกำนันตำบลตันหยงลุโละ “นายแวอูมาร์ แวดอเลาะ”

การแข่งในส่วนสมาชิกสภา อบต.ทั้ง 3 เขตก็มีกากรแข่งขันสูงเช่นกัน โดยเขต 1 มีผู้สมัครถึง 5 คน เขต 2 มีผู้สมัคร 4 คน และเขต 3 มีผู้สมัครมากที่สุด 7 คน หากใครติตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองท้องถิ่นในตำบลตันหยงลุโละ ก็ต้องบอกว่า เป็นพื้นที่หนึ่งที่ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นนั้นฝังรากลึกไม่น้อยทีเดียว

ขยับมาทางฝั่ง “อบต.แหลมโพธิ์” อ.ยะหริ่งครั้งนี้มีผู้สมัครถึง 4 คนเช่นกัน โดย “นายนิราศ อาแว” อดีตนายก อบต.แหลมโพธิ์คนก่อนนั้น อยู่หมายเลข 2 ส่วนหมายเลข 1 “นายนิมุ เจ๊ะอาแว” เบอร์ 3 “นายอนุวัฒน์ เปาะมะ” และหมายเลข 4 “นายนิมา ยีอาแซ”

ขณะที่ อบต.ที่มีสตรีเข้าร่วมสนามลงชิงชัยเป็นนายก อบต.ในคราวนี้ด้วยก็มีเช่นกัน เช่น อบต.บาราเฮาะ อ.เมืองนั้นมี “นางรอฮีหมะ เหละดุหวี” เป็นผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว ซึ่งน่าจะเข้าวินได้ไม่ยากนัก ส่วน อบต.อีกหลายแห่งก็มีผู้หญิงลงเล่นการเมืองด้วย แต่ดูเหมือนจะมีการแข่งขันสูงหน่อย เพราะมีผู้สมัครคู่แข่งร่วมชิงชัยในสนามเดียวกันด้วย

เช่นที่ “อบต.บางโกระ” อ.โคกโพธิ์ “นางภิรมย์ สิตตะหิรัญ” ผู้สมัครหมายเลข 1 ลงแข่งกับ “นายชัยนุวัฒน์ เพชรช่วย” ผู้สมัครหมายเลข 2 และ “นายจ้วน จันทร์สว่าง” ผู้สมัครหมายเลข 3 ส่วนในเขต 2 ของ อบต.บางโกระ มีผู้สมัครเป็นสมาชิก อบต.เป็นผู้หญิงหมดทั้ง 4 หมายเลข

“อบต.นาเกตุ” อำเภอเดียวกัน “นางสาวอ้อยทิพย์ ขุนเพชร” ผู้สมัครหมายเลข 3 ต้องลงแข่งขันกับ “นายสมศักดิ์ วัลทอง” ผู้สมัครหมายเลข 1 และ “นายจรัล ทองปล้องโต” ผู้สมัครหมายเลข 2 ส่วนการแข่งขันทั้ง 7 เขตของอบต.นาเกตุก็น่าจับตาไม่น้อย เพราะทุกเขตล้วนต้องแข่งขันกันทั้งสิ้นLocal03

ที่ “อบต.หนองแรต” อ.ยะหริ่ง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้หญิงลงแข่งขันด้วย โดย “นางรอกายะห์ ลาแม็ง” ผู้สมัครหมายเลข 3 ลงแข่งขันกับ “นายอับดุลรอนิง มายิ” หมายเลข 1 และ “นายอัสวันร์ ลาแม็ง” หมายเลข 2 สำหรับ อบต.หนองเรตนั้น มีทั้งหมด 6 เขต มีสตรีลงแข่งขันในระดับเขตเพียงคนเดียว คือ เขต 3

ขณะที่ อบต.ในเขตอ.มายอนั้น ต้องยอมรับว่า มีจำนวน อบต.ถึง 6 แห่งจากจำนวนทั้งหมดที่มีการเลือกตั้งคราวนี้ 10 แห่ง มีจำนวนผู้สมัครเป็นนายก อบต.มากกว่า 1 คน ประกอบด้วย “อบต.ปะโด” “อบต.สาคอบน” “อบต.กระหวะ” “อบต.สะกำ” และ “อบต.ลุโบะยิไร” มีผู้สมัครนายก อบต. 3 คน 3 หมายเลขส่วน “อบต.เกาะจัน” มีผู้สมัครเป็นนายก อบต. จำนวน 2 คน ขณะที่ “อบต.ลางา” “อบต.กระเสาะ” “อบต.ตรัง” และ “อบต.ถนน” มีผู้สมัครเป็นนายก อบต.เพียงอบต.ละหนึ่งคน

ด้านอบต.ที่มีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภา อบต. โดยไม่มีการเลือกตั้ง “นายก อบต.”นั้น มีจำนวน 7 ตำบล หนึ่งในนั้น คือ “อบต.ช้างไห้ตก” อ.โคกโพธิ์ เนื่องจากเพิ่งมีการเลือกตั้งนายก อบต.ช้างไห้ตก เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจาก “นายจิตร ชูขวัญทอง” อดีตนายก อบต.ช้างให้ตกถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2554 แต่ถัดมาเพียงปีเศษ “นางยินดี ชูขวัญทอง” ภรรยาก็ถูกยิงเสียชีวิตเช่นกัน

ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้ว จังหวัดปัตตานีมีอำเภอที่มีการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทั้งจังหวัด โดยอำเภอเมืองมีการเลือกตั้ง 6 ตำบล อำเภอหนองจิก มีการเลือกตั้ง 9 ตำบล อำเภอปานาเระ มีการเลือกตั้งใน 5 ตำบล อำเภอมายอ มีการเลือกตั้ง 10 ตำบล อำเภอโคกโพธิ์ มีการเลือกตั้ง 12 ตำบล อำเภอยะหริ่ง มีการเลือกตั้ง 11 ตำบล อำเภอไม้แก่นมีการเลือกตั้ง 1 ตำบล อำเภอทุ่งยางแดงมีการเลือกตั้ง 4 ตำบล อำเภอกะพ้อมีการเลือกตั้ง 3 ตำบล อำเภอสายบุรีมีการเลือกตั้ง 8 ตำบล อำเภอแม่ลาน มีการเลือกตั้ง 3 ตำบล และอำเภอยะรังมีการเลือกตั้ง 11 ตำบล

ข้อมูลจาก กกต.ปัตตานีระบุว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นคราวนี้ อบต.เตราะบอน อ.สายบุรีได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลเตราะบอน” จึงมีการเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเตราะบอน” แตกต่างจากพื้นที่อื่น ส่วน อบต.บางตาวานั้น มีเพียง 2 เขตเลือกตั้งแตกต่างจากพื้นที่อื่น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกสมาชิก อบต.ได้เขต 3 หมายเลข

สำหรับการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ และขอเชิญชวนไปเลือกตั้งได้ในเวลา 08.00-15.00 น. โดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกนายกฯ ส่วนอีกบัตรสำหรับการกากบาทเลือกสมาชิกสภา

พร้อมกันนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษ “เกาะติดการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.ปัตตานี” ทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ทั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป โดยทีมผู้สื่อข่าวรายจากคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีจะลงพื้นที่รายงานบรรยากาศการเลือกตั้งให้ท่านได้รับฟังถึงบ้าน ติดตามฟังพร้อมกันได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้